Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zbiorów danych osobowych


Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku

Jawny rejestr zbiorów danych sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015, poz. 719)

Zbiór 1: POMOC SPOŁECZNA

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

POMOC SPOŁECZNA

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby i rodziny ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, członkowie ich rodzin, a także osoby korzystające z tych świadczeń.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, oświadczenie o stanie majątkowym, numer konta bankowego, informacje dotyczące skazań, stanu zdrowia, nałogów, orzeczeń o ukaraniu oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 2: DODATKI MIESZKANIOWE

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

DODATKI MIESZKANIOWE

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe oraz członkowie ich rodzin.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, tytuł prawny do lokalu, informacje dotyczące zarządcy domu, liczba osób w gospodarstwie domowym, dochód członków gospodarstwa domowego, zaległości czynszowe.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 3: DODATKI ENERGETYCZNE

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

DODATKI ENERGETYCZNE

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby uprawnione do otrzymania dodatku energetycznego.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, umowa kompleksowa lub sprzedaży energii elektrycznej, liczba osób w gospodarstwie domowym.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 4: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, członkowie ich rodzin oraz dłużnicy.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, numer konta bankowego.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 5: ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz członkowie ich rodzin, osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób uprawnionych.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, stan zdrowia, obywatelstwo, numer konta bankowego.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 6: ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby i rodziny objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, nałogi życie seksualne, orzeczenia sądowe, orzeczenia dotyczące ukarań, skazań.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 7: KARTA DUŻEJ RODZINY

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

KARTA DUŻEJ RODZINY

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

Burmistrz Reska, ul. Rynek 1, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 811684456

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Resko.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, akty urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, planowany termin ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, informacja o orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

od osób, których dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 8: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

realizacja pomocy materialnej z zakresu ustawy o systemie oświaty, mającej na celu wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Resko.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

osoby zamieszkałe na terenie Gminy Resko, ubiegające się o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, klasa, numer konta bankowego.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Zbiór 9: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Nazwa zbioru danych osobowych:

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU, ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko

 1. Numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

REGON 320372231

 1. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

brak

 1. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

brak

 1. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

 1. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 1. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

informacje o osobach korzystających i ubiegających się o świadczenie w postaci dostępu do świadczeń zdrowotnych.

 1. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, stan majątkowy, nałogi.

 1. Sposób zbierania danych do zbioru:

głównie od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 1. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: -

 2. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Manel 06-11-2016 10:13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Manel 06-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Manel 06-11-2016 10:13:59