Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodu netto uzyskanego ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, w przypadku braku dochodu (osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP składa oświadczenie)

 3. Decyzja ZUS i odcinek pobranej emerytury/renty (lub potwierdzony przez bank wyciąg z rachunku bankowego)

 4. Zaświadczenie z UGiM o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy

 5. Decyzja o dodatku mieszkaniowym

 6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem – kopia

 7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla uprawnionego ucznia

 8. Zaświadczenie od komornika o alimentach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej z 2011 r.

10. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia, słuchacza uprawnionego do stypendium szkolnego

11. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

12. Ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy i pełnoletniego ucznia

13. Akty urodzenia dzieci, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany akt zupełny urodzenia dziecka

14. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

 • z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał

 1. Zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie rozwodowej lub o separację,

 2. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 3. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 5. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Katalog dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

Wnioski do pobrania dostępne będą od 01 września 2017 r. w OPS Resko.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku ul. Boh. Monte Cassino 10, w sekretariacie od dnia 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z Uchwałą Nr XXV/202/17 Rady miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o przyznanie stypendium szkolne.doc (DOC, 42KB) 2012-10-23 09:36:26 640 razy
2 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc (DOC, 35KB) 2012-10-23 09:36:26 637 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Manel 23-10-2012 09:36:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Manel 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Manel 02-08-2017 13:53:29